Ekonomia në Fokus

Ekonomia në fokus 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Janar-Dhjetor    klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Nëntor    klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Tetor    klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Shtator    klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Gusht    klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Korrik    klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Qershor    klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Maj    klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Prill   klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Mars   klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Shkurt   klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik