Ervin Mete

Ministër i Financave dhe Ekonomisë

 

 

 

 

 

 

Ervin Mete ka lindur më 13 shtator 1983. Prej shtatorit 2023 ai mban postin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë.

Z.Mete ka shërbyer në detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare prej muajit maj 2020 dhe më herët si Kryetar i Bordit të Autoritetit, prej muajit shtator 2019.

 

 

Mete mban gradën Master nga Universiteti i Harvardit në SHBA dhe nga Shkolla Ekonomike e Londrës (LSE), i specializuar në të drejtë korporatash dhe të drejtë fiskale.

Në periudhën 2013-2017 ka kryer funksionin e Zëvendësministrit të Financave dhe Zëvendësministër i Ekonomisë, përgjegjës për politikën fiskale dhe zhvillimin ekonomik. Gjatë kësaj periudhe, Z. Mete është angazhuar në reformën e menaxhimit të financave publike dhe modernizimin e kuadrit ligjor fiskal dhe financiar.

 

Mete ka mbajtur pozicionin e Koordinatorit Kombëtar për “Programin e Reformave Ekonomike me Bashkimin Evropian”, funksionin e negociatorit

për kapitullin 9 “Shërbimet Financiare”, në negociatat e Shqipërisë me Bashkimin Evropian, si edhe ka drejtuar grupin e nivelit të lartë mes Qeverisë

dhe Bankës së Shqipërisë për reduktimin e kredive të këqija në sistemin bankar.

Z. Mete komunikon në disa gjuhë të huaja. Është i martuar dhe ka dy fëmijë

Ervin Mete

Ministër i Financave dhe Ekonomisë

 

Ervin Mete ka lindur më 13 shtator 1983. Prej shtatorit 2023 ai mban postin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë.

 

Z.Mete ka shërbyer në detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare prej muajit maj 2020 dhe më herët si Kryetar i Bordit të Autoritetit, prej muajit shtator 2019.

Z. Mete mban gradën Master nga Universiteti i Harvardit në SHBA dhe nga Shkolla Ekonomike e Londrës (LSE), i specializuar në të drejtë korporatash dhe të drejtë fiskale.

Në periudhën 2013-2017 ka kryer funksionin e Zëvendësministrit të Financave dhe Zëvendësministër i Ekonomisë, përgjegjës për politikën fiskale dhe zhvillimin ekonomik. Gjatë kësaj periudhe, Z. Mete është angazhuar në reformën e menaxhimit të financave publike dhe modernizimin e kuadrit ligjor fiskal dhe financiar.

Z. Mete ka mbajtur pozicionin e Koordinatorit Kombëtar për “Programin e Reformave Ekonomike me Bashkimin Evropian”, funksionin e negociatorit për kapitullin 9 “Shërbimet Financiare”, në negociatat e Shqipërisë me Bashkimin Evropian, si edhe ka drejtuar grupin e nivelit të lartë mes Qeverisë dhe Bankës së Shqipërisë për reduktimin e kredive të këqija në sistemin bankar.

Z. Mete komunikon në disa gjuhë të huaja. Është i martuar dhe ka dy fëmijë.