Ekonomia dhe Buxheti

Në tabelën e mëposhtme gjeni dokumentet sipas vitit dhe muajit.

Ekonomia dhe Buxheti Viti 2023 Viti 2022 Viti 2021 Viti 2020 Viti 2019 Viti 2018 Viti 2017 Viti 2016 Viti 2015 Viti 2014 Viti 2013 Viti 2012 Viti 2011 Viti 2010 Viti 2009 Viti 2008
Dhjetor klik  klik  klik klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik    –
Nëntor  klik  klik  klik klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Tetor klik  klik  klik klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik    –
Shtator klik klik klik klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Gusht klik  klik  klik klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Korrik klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Qershor klik  klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Maj klik   klik  klik  klik  klik klik klik klik klik klik klik klik    – klik klik
Prill  klik  klik  klik klik  klik klik klik    – klik klik klik klik klik klik klik
Mars klik  klik  klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Shkurt klik klik klik  klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar klik klik klik  klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik

 

 

Për treguesit më të hershëm të “Ekonomisë dhe Buxhetit ” shkarkoni dokumentet e mëposhtme