Kabineti

Ervin Mete

Drejtor i Kabinetit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Anila Shyti

Këshilltar i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Bashkim Sala

Këshilltar i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Majlinda Demko

Këshilltar i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Erton Kaleshi

Këshilltar i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Blerian Ania

Këshilltar i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Rudolf Papa

Këshilltar i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Denis Demiri

Këshilltar i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Silvia Qesku

Sekretar i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë