Kabineti

Ervin Mete

Drejtor i Kabinetit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Knidi Bashari

Këshilltar i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Bashkim Sala

Këshilltar i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë