Investimet Vjetore

Realizimi i Investimeve  Vjetore

 

Viti 2023 Viti 2022 Viti 2021 Viti 2020 Viti 2019 Viti 2018   Viti 2017 Viti 2016 Viti 2015
12 Mujor                     Qeverisja Qendrore Qeverisja vendore klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik
11 Mujor klik klik klik klik klik klik klik
10 Mujor klik klik klik klik  klik klik klik
 9  Mujor klik klik klik klik  klik klik klik
 8  Mujor klik klik klik klik  klik klik klik
 7  Mujor klik klik klik klik  klik klik klik
 6  Mujor klik klik klik klik klik klik klik
5  Mujor

Qeverisja Qendrore

Qeverisja vendore

 

klik

klik

klik klik klik klik klik klik klik
4  Mujor

Qeverisja Qendrore

Qeverisja vendore

 

klik
klik

klik klik klik klik klik klik klik
3  Mujor

Qeverisja Qendrore

Qeverisja vendore

 

klik
klik

klik klik klik klik klik klik klik
2  Mujor

Qeverisja Qendrore

Qeverisja vendore

 

klik

klik

klik klik klik klik klik klik klik
 1  Mujor

Qeverisja Qendrore

Qeverisja vendore

 

klik

klik

klik klik klik klik klik klik klik