Postuar më: 14/10/2017

Zyra e punës në Vlorë, “Brenda 100 ditësh mbi 110 mijë dokumente do të ofrohen online. Kursejmë 3650 orë punë në një vit për qytetarët dhe sipërmarrjen”!

Ministri i Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmetaj, ne kuadër të axhendës së aktiviteteve në qarkun e Vlorës, vizitoi Zyrën e Punës në Vlorë, të rikonstruktuar tërësiht dhe Qendrën e Formimit Profesional.

Zyrat e Punës në të gjithë rrethet e Shqipërisë do të reformohen në kuadër të një qasje të re për perputhjen e kërkesave dhe nevojave të punëdhënësve dhe punëkërkuesve, dhe profileve të ekonomive rajonale, bazuar në sektorët prioritarë dhe industritë.

Në një prononcim per mediat, Ministri Ahmetaj tha se “Shërbimi Kombëtar I Punësimit mund të kthehet në një institucion shumë të dashur për të gjithë komunitetin e punëkërkuesve, duke dalë përtej zyrave dhe duke kontaktuar qoftë me sipërmarrjet, në mënyrë të strukturuar për të kuptuar nevojat e tyre për aftësi të ndryshme, por ndërkohëndërkohë mund të ketë kontakt shumë intensive me punë-kërkuesit të cilët sigurisht që kanë nevojën për tu orientuar dhe përtej orientimit kanë nevojë për nërmjetsim midis tyre dhe sipërmarrjes dhe përtej ndërmjetsimit patjetër që kanë nevojë për tu aftësuar profesionalisht nëpërmjet kurseve të formimit profesional por edhe nëpërmjet shkollave profesionale”.

Gjatë katër viteve të fundit performanca e zyrës së punës në qytetin e Vlorës ka shënuar përmirësim tejet cilësor.

“ – Unë besoj se kjo zyrë ka rekorde shumë të mira punësimi. Janë punësuar vetëm në 8 muajt e parë të vitit 2017 rreth 1800 punëkërkues të regjistruar dhe këtu bashkëbiseduam edhe me stafin po ashtu dhe me drejtuesit kombëtarë dhe rajonal për të përmisuar punën në favor të afrimit akoma më intensiv midis punëkërkuesve dhe punëmarrësve. Pastaj ne të nxjerrim detyrat tona për të ofruar ndihmë më të kualifikuar, më të afërt, për t’i aftësuar për ato nevoja që sipërmarrja ka në rrethin e Vlorës apo në qarkun e Vlorës”.

Shërbimi Kombëtar I Punësimit është bërë pjesë e procesit të transformimit të shërbimeve publike për qytetarët dhe sipërmarrjet, në kuadër të reformës së deregulimit. Janë rreth 80 mijë vërtetime dhe mbi 30 mijë deklarime që shumë shpejt Brenda 100 ditëve të ardhshme, do të ofrohen online për qytetarët dhe sipërmarrjen.

“ – Këtu jemi edhe për të deklaruar atë që po bëjmë me derugulimin. Janë 80 mijë vërtetime apo 30 mijë dokumente që lëshohen nga zyrat e shërbimit kombëtar me 3 tipologji. Ne shumë shpejt ato dokumenta do t’i ofrojmë online, pra nuk do të ketë nevojë që të shkojnë në sportelet e shërbimit kombëtar të punës. E gjithë kjo është në kuadrin e deregulimit, iniciativë e Kryeministrit për të gjitha institucionet në favor të shërbimit ndaj qytetarve dhe ndaj sipërmarrjes. Vetëm me këtë hap, vetëm me këtë lehtësim proçedure, vetëm me ofrimin e këtyre dokumenteve online, pra jo nëpër sportele, ne I shpëtojmë qytetarëve dhe sipërmarrjes 3,650 ditë pune. Pra 10 vite brenda 1 viti.

Ne do ta vazhdojmë, do ta thellojmë deregulimin dhe unë besoj që ky institucion në krye të 7-8 muaj do të kthehet në një institucion I lehtësuar nga ana e proçedurave administrative dhe shumë hapa I afruar akoma dhe më tepër qoftë me qytetarët, qoftë me sipërmarrjen që janë punëkërkues të regjistruar. Qëllimi është që ky institucion të konsiderohet që ofron jetë, në kuptimit që ofron punë nëpërmjet ndërmjetësimit jo thjesht zyrtar por nëpërmjet ndërmjetsimit njerëzor, shoqëror dhe me shumë dashuri për ata njerëz të cilët kanë nevojë për punë” – tha Ministri.

Të rejat e fundit