Postuar më: 17/03/2022

Urdhër Nr.89, datë 15.03.2022 “Për shpalljen e procesit të përzgjedhjes së inspektorëve financiar publik, ekspertë të jashtëm, punonjës të administratës publike, apo jashtë saj”