Transaksione në valute

 

Transaksione në monedhë të huaj tre-mujori  IV tre-mujori  III tre-mujori  II tre-mujori  I
Viti 2022        Perfundimtar
Viti 2021  Perfundimtar  Perfundimtar  Perfundimtar  Perfundimtar
Viti 2020      Perfundimtar Perfundimtare
 Viti 2019  Përfundimtar  Përfundimtar  Përfundimtar  Përfundimtar
Viti 2017  Përfundimtar  Përfundimtar Përfundimtar Përfundimtar
Viti 2016 Përfundimtar Përfundimtar Përfundimtar Përfundimtar
Viti 2015 Përfundimtar​  Përfundimtar Përfundimtar Përfundimtar
Viti 2014 Përfundimtar