Taksat Vjetore Për Ushtrimin e Aktivitetit Të Peshkimit

Shënim: Për anijet e huaja, tarifat për licencë peshkimi në ujërat tona territoriale janë sa dyfishi i atyre për anijet shqiptare. Nuk i nënshtrohen këtij tatimi, anijet e autorizuara nga Ministria e Mjedisit,Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave (Drejtoria e Peshkimit), të cilat peshkojnë për qëllime të kërkimit shkencor.

  1. Peshkimi detar
  2. Peshkimi artizanal me mjete të lehta:
  3. Peshkimi sportiv në det me mjete lundruese
  4. Akuakultura