Taksa e karbonit për benzinën, naftën dhe gazoilin

Taksa e karbonit për benzinën, naftën dhe gazoilin

Taksa e karbonit është 1.5 lekë/litër për benzinën, 3 lekë/litër për gazoilin, 3 lekë/kilogram për qymyrin, 3 lekë/litër për solarin, 3 lekë/litër për mazutin, 3 lekë/litër për vajgurin dhe 3 lekë/kilogram për koks nafte.

——————————————————————————————————-

(NKM kodet tarifore të 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51, 2710 11 59), për gazoilin (kodet tarifore 2710 19 31 2710 1935 2710 19 41, 2710 19 45, 2710 19 49) dhe për qymyrin, me 2701 dhe 2702, për benzinën (kodet kokat tarifore të NKM-së tarifore 2710 19 11-2710 19 29), për karburantin (sipas kodit tarifor 2710 19 61), për naftën bruto (kodet tarifore të NKM-së 2710 19 63, 2710 19 65 dhe 2710 19 69) dhe për naftën koks (NKM nën titujt tarifore 2713-së 00 dhe 2713 11 12 00)