Statistika Fiskale Mujore

Klikoni link-et e mëposhtme per informacionin e kerkuar sipas muajit dhe vitit.

Statistika Fiskale mujore Viti

2019

Viti

2018

Viti

2017

Viti

2016

Viti

2015

Viti

2014

Viti

2013

Viti

2012

Viti  2011
Janar – Dhjetor excel pdf  excel paraprake  pdf excel pdf excel pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Nëntor  excel  pdf  excel  pdf excel pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Tetor excel pdf  excel  pdf excel pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Shtator excel pdf  excel  pdf excel pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Gusht excel pdf  excel  pdf excel pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Korrik excel pdf  excel  pdf excel pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf pdf pdf
Janar – Qershor excel pdf  excel  pdf excel pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Maj excel  pdf   excel  pdf excel pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Prill  excel paraprake  pdf  excel pdf excel pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Mars excel pdf excel  paraprake pdf excel  pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Shkurt  excel  pdf excel  paraprake pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Janar excel  paraprake pdf excel  paraprake pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf

 

Më poshtë mund të shkarkoni Statistika Fiskale Vjetore

  1. Viti 2010
  2. Viti 2009
  3. Viti 2008
  4. Viti 2007
  5. Viti 2006
  6. Viti 2005
  7. Viti 2004