Sportelet për bonot e thesarit

Sportelet për individët ndodhen në degët e BSH-së si më poshtë:

 

  • Tiranë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A
  •  Elbasan: Lagjja “28 Nëntori”, Rruga “11 Nëntori”, pranë Prefekturës Elbasan
  • Gjirokastër: Lagjja “Varosh”, pranë Qarkut Gjirokastër
  • Korçë: Bulevardi “Gjergj Kastrioti”
  • Lushnje: Lagjja “Kongresi i Lushnjes”, prapa Bashkisë Lushnje
  • Shkodër: Lagjja “Qemal Stafa”, Rruga “13 Dhjetori”, pranë Prefekturës Shkodër