Thirrje per propozim “ Skema e IDEA-Grant në mbështetje të asprirantëve për sipërmarrës.”

Informacion I pergjithshem mbi projektin dhe skemen.

Njësia e Zbatimit të projektit PIU- ProSEEED pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë njofton të gjitha bizneset ekzistuese, bizneset e reja, dhe start-upe se kanë filluar aplikimet për Skemën e IDEA-Grant në mbështetje të asprirantëve për sipërmarrës. Thirrja per aplikim për muajin dhjetore fillon në 01.12.2020  dhe do të mbetet e hapur deri në datë 31.12.2020

IDEA Grant është pjesë e programit 2 vjecar ProSEED, i cili është një bashkëpunim mes qeverisë shqiptare dhe asaj gjermane, objektivi i të cilit është të sjellë një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe rajonal, të nxisë punësimin, arsimin dhe formimin profesional në Shqipëri, duke i dhënë shtysë punësimit të fuqisë punëtore të kualifikuar dhe vetëpunësimit, veçanërisht për të rinjtë e kualifikuar, në tregun shqiptar të punës.

 

Programi implementohet nën mbikqyren e Deutche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dhe Ministrise se Financës dhe Ekonomisë së Shqipërisë dhe përmes skemës IDEA-Grant ofron mbeshtetje financiare për biznese ekzistuese, ide te reja biznesi dhe start-upe në Shqipëri.   Fushat kryesore që mbulon Skema IDEA- Grant janë informatika, tekstilet, turizmi, zejtaria dhe agro-përpunimit, por jo vetëm.

 

Për t’u njohur me kriteret e aplikimit, si dhe me dokumentacionin e nevojshëm për aplikime ju lutem klikoni në:

 

Thirrja per propozim 26 per perperiudhen 1-31.12.2020

Për t’u njohur me kriteret e aplikimit, si dhe me dokumentacionin e nevojshëm për aplikime ju lutem klikoni në: