Postuar më: 13/11/2018

Rihapja e ankandit të Obligacioneve referencë 5-vjeçare me kupon fiks u zhvillua më 13.11.2018, përkatësisht me raport mbulimi 2,33 si dhe normë interesi 4,43%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2018-2/