Postuar më: 13/08/2019

Rihapja e ankandit të Obligacioneve referencë 3-vjeçare me kupon fiks u zhvillua më 09.08.2019, përkatësisht me raport mbulimi 0,85 si dhe normë interesi 2,75 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/