Postuar më: 14/06/2019

Rihapja e ankandit të Obligacioneve 7-vjeçare me kupon fiks u zhvillua më 14.06.2019, përkatësisht me raport mbulimi 1,17 si dhe normë interesi 4,24 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/