Postuar më: 12/09/2018

Rihapja e ankandit të Obligacioneve 7-vjeçare me kupon fiks u zhvillua më 12.09.2018, përkatësisht me raport mbulimi 1,45 si dhe normë interesi 5,45%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2018-2/