Postuar më: 03/12/2018

Rihapja e ankandit të Obligacioneve 7-vjeçare me kupon fiks u zhvillua më 03.12.2018, përkatësisht me raport mbulimi 2,52 si dhe normë interesi 5,02%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2018-2/