Postuar më: 02/12/2019

Rihapja e ankandit të Obligacioneve 7-vjeçare me kupon fiks u zhvillua më 02.12.2019, përkatësisht me raport mbulimi 1.62 si dhe normë interesi 3.98 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/