Postuar më: 11/12/2018

Rihapja e ankandit të Obligacioneve 5-vjeçare referencë me kupon fiks u zhvillua më 11.12.2018, përkatësisht me raport mbulimi 2,17 si dhe normë interesi 3,80%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2018-2/