Postuar më: 11/04/2019

“Rihapja e ankandit të Obligacioneve 3-vjeçare referencë me kupon fiks u zhvilluan më 11.04.2019, përkatësisht me raport mbulimi 1,55 si dhe normë interesi 1,76%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/