Postuar më: 20/06/2019

Rihapja e ankandit të Obligacioneve 3-vjeçare referencë me kupon fiks u zhvillua më 20.06.2019, përkatësisht me raport mbulimi 1,82 si dhe normë interesi 2,31 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/