Postuar më: 15/05/2019

Rihapja e Ankandit të Obligacioneve 2-vjeçare u zhvillua më 15.05.2019, përkatësisht me raport mbulimi 1,17 si dhe normë interesi 1,64 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/