Postuar më: 20/12/2021

“Rihapja e ankandit Obligacione 3-vjeçare referencë me kupon fiks u zhvillua më 20.12.2021, me raport mbulimi 1.53 si dhe normë interesi 2.54%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: https://www.financa.gov.al/2021-2/”