Postuar më: 19/08/2019

Rihapja e ankandit Obligacione 2-vjeçare me kupon fiks u zhvillua më 19.08.2019, përkatësisht me raport mbulimi 0,99 si dhe normë interesi 2,74 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/