Postuar më: 11/10/2021

Rihapja e ankandit Obligacione 10-vjeçare u zhvillua më 11.10.2021, me raport mbulimi 1.29 si dhe normë interesi 5.20%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: https://www.financa.gov.al/2021-2/