Regjistri i Borxhit

Regjistri publikohet një herë në tre muaj në faqen zyrtare të internetit të Ministrisë së Financave.

2022

Regjistri i borxhit 30.09.2022

Regjistri i borxhit 30.06.2022 i rishikuar

Regjistri i borxhit 30.06.2022

Regjistri i borxhit viti 2021 i rishikuar

Regjistri i borxhit 31.03.2022 i rishikuar

Regjistri i borxhit  31.03.2022 

2021

Regjistri i borxhit  31.12.2021

Regjistrii i borxhit  30.09.2021  i rishikuar

Regjistri i borxhit 30.09.2021

Regjistri i borxhit 30.06.2021 i rishikuar

Regjistri i borxhit 30 qershor 2021

Regjistri i borxhit 31 mars 2021 i rishikuar

Regjistrin e borxhit  31.03.2021

 

2020

Regjistri i borxhit 31 dhjetor 2020 i rishikuar

Regjistri i borxhit 31 dhjetor 2020

Regjistri i borxhit 30 shtator 2020 i rishikuar

Regjistri i borxhit 30 Shtator 2020

Regjistri i borxhit 30 Qershor 2020 i rishikuar

Rregjistri i borxhit 30 Qershor 2020

Rregjistri i borxhit 31 mars 2020 i rishikuar

Regjistri i borxhit 31 Mars 2020

 

2019

Regjistri i borxhit 31 dhjetor 2019

Regjistri i borxhit 30 shtator 2019 i rishikuar

Regjistri i borxhit 30 Shtator 2019

Regjistri i borxhit 30 Qershor 2019 i rishikuar

Regjistrin e borxhit 31 dhjetor 2018 te rishikuar

Regjistrin e borxhit 31 mars 2019 te rishikuar

Regjistri i borxhit 3 mujor  2019

2018

Regjistri i borxhit 12 mujor  2018

Regjistri i borxhit 9 mujor 2018 te rishikuar

Regjistri i pushtetit lokal i rishikuar per vitet 2010-2017

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 9 mujor 2018

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 6 mujor 2018 

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 3 mujor 2018 paraprak

 

2017

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 2017 i rishikuar

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 2017 paraprak

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 9 mujor 2017 i rishikuar

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 9 mujor 2017 paraprak

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 6 mujor 2017 i rishikuar

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 6 mujor 2017 paraprak

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 3 mujor 2017 i rishikuar

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 3 mujor 2017 paraprak

 

2016

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 2016 i rishikuar

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 2016 paraprak

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 9 mujor 2016

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 6 mujor 2016

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 3 mujor 2016

 

2015

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 2015

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 9 mujor 2015

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 6 mujor 2015

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 3 mujor 2015

 

2014

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit  2014

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 9 mujor 2014

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 6 mujor 2014

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 3 mujor 2014

 

2013

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 2013

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 9 mujor 2013

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 6 mujor 2013

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 3 mujor 2013

 

2012

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 2012

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 9 mujor 2012

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 6 mujor 2012

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 3 mujor 2012

 

2011

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 2011

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 9 mujor 2011

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 6 mujor 2011

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 3 mujor 2011

 

2010

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 2010

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 9 mujor 2010

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 6 mujor 2010

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 3 mujor 2010

 

2009

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 2009

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 9 mujor 2009

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 6 mujor 2009

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 3 mujor 2009

 

2008

Përmbledhëse e rregjistrit të borxhit 2008