Programi i Transparencës

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të saj.

Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë.

Dokumentacioni i bërë publik, në vijim, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje.

Programi i Transparencës për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

REGJISTRI- I-KERKESAVE- Janar 2023

Regjistri i Kerkesave Mars 2023

Regjistri i Kerkesave 2023