Peshkimi sportiv në det me mjete lundruese

Peshkimi sportiv në det me mjete lundruese (për një mjet)                40 000 (Lekë në vit)