Peshkimi detar

Peshkimi detar (për 1 anije)                                            Lekë në vit

1. Peshkimi detar fundor:

– anije 160-200 HP                                                      40 000

– anije 201-410 HP                                                      50 000

– anije mbi 410 HP                                                      80 000

2. Peshkimi pellagjik me tratavolante:

– anije 160-200 HP                                                      20 000

– anije 201-410 HP                                                      30 000

– anije mbi 410 HP                                                      40 000

3. Peshkimi pellagjik me rrethime:

– anije   80-200 HP                                                      10 000

– anije 201-410 HP                                                      20 000

– anije mbi 410 HP                                                      30 000

4. Peshkimi pellagjik dhe fundor:

– anije 160-200 HP                                                      40 000

– anije 201-410 HP                                                      60 000

– anije mbi 410 HP                                                      90 000

5. Peshkimi me mjete selektike:

– anije 40 – 80   HP                                                      15 000

– anije 81-160   HP                                                      25 000

– anije 161-200 HP                                                      40 000

– anije 201-410 HP                                                      50 000

– anije mbi 410 HP                                                      80 000

6. Peshkimi i molusqeve dyvalvorë                                           60 000                                 (i autorizuar)