Peshkimi artizanal me mjete të lehta:

1. Peshkimi në bregdet (për një sanall dhe motor deri në 40HP)           7 000

2. Peshkimi në lagunat bregdetare:

– në lagunë (1 lundror)                                                      10 000

– në dajlane (1 peshkatar)                                                  12 000

3. Peshkimi në ujërat e brendshme:

– aktiv (1 lundror)                                                               5 000

– në dajlane e prita(1 peshkatar)                                            8 000

4. Mbledhja e molusqeve bivalvore                                                 20 000

me mjete të lehta (Gabie) për një peshkatar