Norma e tatimit mbi fitimin ndër vite në Shqipëri

Norma e tatimit mbi fitimin ndër vite në Shqipëri ka qenë si më poshtë(klikoni ikonën e mëposhtme):