Postuar më: 13/01/2022

“Më 19.01.2022 zhvillohet ankandi Obligacione 10 vjecare me kupon fiks. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: https://www.financa.gov.al/njoftim-per-ankande-bono-thesari-obligacione/