Postuar më: 11/01/2022

“Më 18.01.2022 zhvillohet ankandi Bono Thesari 12- mujore. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: https://www.financa.gov.al/njoftim-per-ankande-bono-thesari-obligacione/