Postuar më: 05/08/2019

Më 13.08.2019 zhvillohet ankandi i Bonove të Thesarit 6-mujore. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/njoftim-per-ankande-bono-thesari-obligacione