Postuar më: 06/04/2022

“Më 12.04.2022 zhvillohet ankandi Bono Thesari 6-mujore. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: https://financa.gov.al/njoftim-per-ankande-bono-thesari-obligacione/