Postuar më: 31/07/2019

Më 09.08.2019 zhvillohet ankandi rihapje e ankandit obligacione reference 3- vjeçare. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/njoftim-per-ankande-bono-thesari-obligacione