Postuar më: 28/04/2022

“Më 05.05.2022 zhvillohet rihapja e ankandit Obligacione 2-vjecare me kupon fiks. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: https://financa.gov.al/njoftim-per-ankande-bono-thesari-obligacione/