Postuar më: 26/09/2018

Më 03.10.2018 zhvillohet ankandi i Rihapjes së Obligacioneve 10-vjeçare me kupon fiks. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/njoftim-per-ankande-bono-thesari-obligacione