Postuar më: 02/09/2019

Më 03.09.2019 zhvillohet ankandi i Obligacioneve 7-vjeçare me kupon fiks. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/njoftim-per-ankande-bono-thesari-obligacione