Postuar më: 04/05/2015

Kompensimi i energjisë elektrike

Te nderuar perfitues!

Gjeni më poshtë listën e plotë të të gjitha pikave online në të gjitha agjencitë ku paguhet kompensimi i energjisë elektrike, sipas akteve ligjore në fuqi.

Për më shumë informacion, lutemi shkruani në adresen info@financa.gov.al

Lista e plotë

 

Të rejat e fundit