Informimi

Dëshironi të na ftoni në eventet tuaja? Drejtoria e Avokatit të Tatimpaguesit mirëpret çdo mundësi për të rritur ndërgjegjësimin se si tatimpaguesit mund të përfitojnë nga shërbimi që ne ofrojmë.