Informacion për Kategorinë jo Parësore

Njoftim per celjen e kestit te 4

Trashegimtaret 14.09.2022

Lista e radhes me subjektet perfituese (trashegimtare) qe duhet te sjellin dokumentacionin e kerkuar brenda nje afati 3 muaj nga data 13.05.2022

Lista e radhes me subjektet perfituese (trashegimtare), qe duhet te sjellin dokumentacionin e kerkuar brenda nje afati 3 mujor nga data 04.04.2022

Lista e radhes me subjektet perfituese (trashegimtare), qe duhet te sjellin dokumentacionin e kerkuar brenda nje afati 3 mujor nga data 26.01.2022

Lista e radhes me subjektet perfituese (trashegimtare), qe duhet te sjellin dokumentacionin e kerkuar brenda nje afati 3 mujor nga data 21.09.2021

Lista e radhes me subjektet perfituese (trashegimtare), qe duhet te sjellin dokumentacionin e kerkuar brenda nje afati 3 mujor nga data 19.08.2021

Lista e radhes me subjektet perfituese (trashegimtare), qe duhet te sjellin dokumentacionin e kerkuar brenda nje afati 3 mujor nga data 26.07.2021

Lista e radhes me subjektet perfituese, qe duhet te sjellin dokumentacionin e kerkuar brenda nje afati 3 mujor nga data 02.06.2021

Lista e radhes me subjektet perfituese, qe duhet te sjellin dokumentacionin e kerkuar brenda nje afati 3 mujor nga data 15.02.2021

Lista e radhes me subjektet perfituese, qe duhet te sjellin dokumentacionin e kerkuar brenda nje afati 3 mujor nga data 26.11.2020

Lista me trashegimtare ne radhe  te cilet duhet te depozitojne dokumentacionin e kerkuar brenda nje afati 3 mujor nga data 28.09.2020

Lista e perditesuar me trashegimtare ne radhe per kest te trete, te cilet duhet te depozitojne dokumentacionin e kerkuar brenda nje afati shtese prej nje muaj nga data 08.06.2020

Lista me trashegimtare per kest te trete te cilet duhet te depozitojne dokumentacionin e kerkuar brenda nje afati 3 muaj nga data 07.04.2020

Lista me trashegimtare per kest te trete te cilet duhet te depozitojne dokumentacionin e kerkuar brenda nje afati 3 muaj nga data 02.03.2020

Lista me trashegimtare per kest te trete te cilet duhet te depozitojne dokumentacionin e kerkuar brenda nje afati 3 muaj nga data 03.02.2020

Lista me trashegimtare per kest te trete te cilet duhet te depozitojne dokumentacionin e kerkuar brenda nje afati 3 muaj nga data 20.02.2020

Lista me trashegimtare per kest te trete te cilet duhet te depozitojne dokumentacionin e kerkuar brenda nje afati 3 muaj nga data 06.11.2019

Lista me trashegimtare per kest te trete te cilet duhet te depozitojne dokumentacionin e kerkuar brenda nje afati 3 muaj nga data 03.09.2019

Lista me trashegimtare per kest te trete te cilet duhet te depozitojne dokumentacionin e kerkuar brenda nje afati 3 muaj nga data 22.07.2019

Lista me trashegimtare per kest te trete te cilet duhet te depozitojne dokumentacionin e kerkuar brenda nje afati 3 muaj nga data 28.06.2019

Lista me trashegimtare per kest te trete te cilet duhet te depozitojne dokumentacionin e kerkuar brenda nje afati 3 muaj nga data 06.05.2019

Lista me trashegimtare per kest te 3, te cilet duhet te depozitojne dokumentacionin e kerkuar brenda nje afati 3 muaj nga data 25.03.2019

Lista me trashegimtare per kest te 3, te cilet duhe te depozitojne dokumentacionin e kerkuar brenda nje afati 3 muaj nga data 11.12.2018

Lista me trashegimtare per kest te 3 te cilet duhet te depozitojne dokumentacionin e kerkuar brenda 3 muajve nga data 26.11.2018

Lista me trashegimtare per kest te 3, te cilet duhe te depozitojne dokumentacionin e kerkuar brenda nje afati 3 muaj nga data 09.11.2018

Lista emerore me subjektet perfituese te kestit te trete, te cilet duhen te perditesojne numrat e llogarive bankare dhe fotokopje te mjetit te identifikimit.

Njoftim per celjen e kestit te trete per kategorine e trashegimtareve

 

Shqyrtime juridike te dosjeve, publikuar Janar 2018-Tetor 2018