Godinat e demtuara te MFE

INFORMACION MBI INSTITUCIONET QË JANË NË VARËSI TË MFE, QË JANË DEMTUAR NGA TERMETI

 

 

Tërmeti që goditi Shqipërinë në 26 nëntor nuk ka kursyer as institucionet shtetërore. Dëmtime e shumta janë konstatuar në Institucionet që janë në varësinë e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, lista e të cilave vijon më poshtë:

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

Ka pësuar dëmtime të mëdha strukturore. Sipas akt konstatimit të  inspektorëve të Insitutit të Ndërtimit,  kjo godinë  është jashtë funksionit.

Nga drejtuesit e këtij institucioni aktualisht janë marrë të gjitha masat për mirëfunksionimin e punës. Nga DPD është miratuar “Manuali mbi mënyrën e funksionimit të sistemi doganor lidhur me deklarimin, verifikimin, kontrollin dhe clirimin e mallrave në raste emergjence”.

Është kryer njoftimi i Emergjencave Civile për dëmet e shkaktuara si dhe marrja e aktit te konstatimit për gjendjen e godinës;

Ështe kryer transferimi i serverave pranë zyrave të AKSHI, si dhe është kryer transferimi i sektoreve kyc (VQ dhe SKAO) pranë zyrave të disponueshme në gjendje pune.

Agjencise se Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe Konfiskuara

Ka vëtëm plasaritje murature dhe rënie suvaje- jo të rrezikshme për vazhdimin e punes dhe jeten e punonjesve.

Dega e Thesarit Laç –

Janë krijuar disa plasaritje në sipërfaqet e murit, të tavanit si dhe lëvizje të pllakave të dyshemesë.

 

Dega e Thesarit Tiranë

Ne Degen e Thesarit Tirane,  në koridorin e katit e dytë të ndërtesës ka carje të trarit të tavanit dhe kolonës të murit anesor- dëmtime strukturore

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale

Ne lidhje me verifikimet e bëra gjëndja në katin e parë është më e rëndë, pasi ka çarje muresh dhe të kollonës, ndërsa në katin e mësipërm janë konstatuar vetëm çarje muresh.

Shtypëshkronja e letrave me vlerë

Ka pasur dëmtime të ndryshme plasaritje dhe carje murature.

Drejtoria e Përgjithsme e Metrologjisë

Janë konstatuar dëmtime  në objekt janë në pozicionet e fugave strukturore ( zonat e bashkimit të objektit) të cilat nuk sjellin humbje të qëndrueshmërisë të objektit por cënojnë funksionimin normal të ecurisë së punës në këtë institucion.

 

Shkolla Mihal Shahini –Cerrik (Baza Prodhuese e shkolles)

Nëe Bazën Didaktike të shkollës- ka plasaritje vertikale dhe murature.

 

QKB

Ka pasur dëmtime të ndryshme murature por vihen re dhe carje horizontale sipas forcës prerëse të cilat po evidentohen qartë dhe riparohen.

Drejtoria e Përgjithshme e Standartizimit

Ka plasaritje në tra-kollonë, po vlerësohen dhe riparohen

Shkolla Hysen Cela Durres

Ka dëmtime në kate, carje dhe plasaritje. Për të vërtetuar sa është shkalla e rrezikshmërisë së dëmtimeve, po shikohen nga inxhinierë përkatës pasi mund të jenë ndoshta dhe carje të kolonave.