Regjistri i Borxhit

Regjistri publikohet një herë në tre muaj në faqen zyrtare të internetit të Ministrisë së Financave.

 

 

2019

Rregjistri i Borxhit 3 mujor 2019

 

2018

Regjistri i Borxhit 12 mujor 2018

Regjistri i Borxhit 9 mujor 2018 i rishikuar

Regjistri i pushtetit lokal i rishikuar per vitet 2010-2017

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 9 mujor 2018

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 6 mujor 2018 

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 3 mujor 2018 paraprak

 

2017

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 2017 i rishikuar

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 2017 paraprak

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 9 mujor 2017 i rishikuar

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 9 mujor 2017 paraprak

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 6 mujor 2017 i rishikuar

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 6 mujor 2017 paraprak

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 3 mujor 2017 i rishikuar

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 3 mujor 2017 paraprak

 

2016

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 2016 i rishikuar

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 2016 paraprak

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 9 mujor 2016

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 6 mujor 2016

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 3 mujor 2016

 

2015

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 2015

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 9 mujor 2015

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 6 mujor 2015

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 3 mujor 2015

 

2014

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit  2014

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 9 mujor 2014

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 6 mujor 2014

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 3 mujor 2014

 

2013

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 2013

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 9 mujor 2013

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 6 mujor 2013

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 3 mujor 2013

 

2012

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 2012

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 9 mujor 2012

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 6 mujor 2012

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 3 mujor 2012

 

2011

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 2011

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 9 mujor 2011

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 6 mujor 2011

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 3 mujor 2011

 

2010

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 2010

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 9 mujor 2010

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 6 mujor 2010

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 3 mujor 2010

 

2009

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 2009

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 9 mujor 2009

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 6 mujor 2009

Përmbledhëse të Regjistrit të Borxhit 3 mujor 2009

 

2008

Përmbledhëse e rregjistrit të borxhit 2008