Ecuria e Investimit të Projekteve

Niveli i ekzekutimit te projekteve për investime ende në vazhdim nga Ministritë e Linjës dhe Institucionet Qendrore të Pavarura

Realizimi i Kontratave Viti

2019

Viti 2018 Viti 2017 Viti 2016 Viti 2015
12 Mujor klik klik klik klik klik
11 Mujor klik klik klik klik
10 Mujor klik  klik klik klik
 9  Mujor klik  klik klik klik
 8  Mujor klik  klik klik klik
 7  Mujor klik klik klik klik
 6  Mujor klik klik klik klik
 5  Mujor klik klik klik klik
 4  Mujor klik klik klik klik
 3  Mujor klik klik  klik klik
 2  Mujor klik klik klik klik
 1  Mujor klik klik klik klik