Ecuria e Investimit të Projekteve

Niveli i ekzekutimit te projekteve për investime ende në vazhdim nga Ministritë e Linjës dhe Institucionet Qendrore të Pavarura

 

 

Realizimi i Kontratave Viti

2022

Viti 2021 Viti 2020 Viti

2019

Viti 2018 Viti 2017 Viti 2016 Viti 2015
12 Mujor klik klik klik klik klik klik klik
11 Mujor klik klik klik klik klik klik klik
10 Mujor klik klik klik klik  klik klik klik
 9  Mujor klik klik klik klik  klik klik klik
 8  Mujor klik klik klik klik  klik klik klik
 7  Mujor klik klik klik klik klik klik klik
 6  Mujor klik klik klik klik klik klik klik
 5  Mujor klik klik klik klik klik klik klik
 4  Mujor klik klik klik klik klik klik klik
 3  Mujor klik klik klik klik klik  klik klik
 2  Mujor klik klik klik klik klik klik klik
 1  Mujor klik klik klik klik klik klik klik