Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve njerëzore, Asteve dhe Shërbimeve

Drejtori i Drejtorisë

 

Struktura