Drejtorinë e Drejtimit të Pronës Publike

Drejtor i Drejtorise

Endri Duçka

Struktura