Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar

Drejtori i Drejtorisë

 

Struktura