Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

Misioni i Administratës Doganore Shqiptare është të ruajë interesat financiarë dhe ekonomikë të Shqipëris,të garantojë sigurinë dhe mbrojtjen e shoqërisë dhe të partnerëve tanë të biznesit duke u mbështetur në menaxhimin e riskut dhe kontrolle efikase dhe efektivetë lehtësojë tregtinë duke implementuar metoda dhe teknologji moderne pune dhe të bashkëpunojë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar me të gjithë aktorët përkatës.  Për më shume informacion klikoni në linkun e mëposhtëm:

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave